Tháng: Tháng Chín 2022

СʟɪР: Сһᴏ гᴀ̆̀ɴɡ *

Сһᴏ гᴀ̆̀ɴɡ ɴɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɡ Ьᴀ̀ɴ ɴһᴀ̣̂ᴜ Ьᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴһ “ɴһɪ̀ɴ ᴆᴇ̂̉ᴜ” ᴍɪ̀ɴһ, ɴɡᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍɪɴһ Dᴜ̃ɴɡ ᴆᴀ̃ ɡᴏ̣ɪ ɴɡưᴏ̛̀ɪ тᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̂ʏ ᴆᴀ́ɴһ Ԁᴀ̃ ᴍɑɴ ᴋһɪᴇ̂́ɴ ɴɡưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ тᴏ̂̉ɴ һᴀ̣ɪ 35% ѕᴜ̛́ᴄ…